6 συμβουλές για την ασφαλή λειτουργία των ανελκυστήρων

1. Φροντίστε για τη νόμιμη και ασφαλή λειτουργία του ανελκυστήρα σας.

2. Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά νόμιμο συνεργείο για την εγκατάσταση και συντήρηση του ανελκυστήρα σας, που διαθέτουν τις απαιτούμενες άδειες του Υπουργείου Ανάπτυξης.

3. Φροντίστε ο φορέας που θα χρησιμοποιήσετε για τον έλεγχο του ανελκυστήρα σας, να είναι της δικής σας εμπιστοσύνης και επιλογής (βάση του σχετικού κατάλογου των πιστοποιημένων φορέων ελέγχου) και όχι του συντηρητή.

4. Ελέγχετε ότι η συντήρηση του ανελκυστήρα σας γίνεται πράγματι σε τακτά χρονικά διαστήματα.

5.. Φροντίζετε για την ασφαλή χρήση του ανελκυστήρα από όσους τον χρησιμοποιούν και ιδιαίτερα τα παιδία.

6. Ειδοποιήστε αμέσως τον συντηρητή σας αν παρατηρήσετε κάποιο πρόβλημα στη λειτουργία του ανελκυστήρα.

kleemann

logo

Βρίσκεστε εδώ: Home Ασφαλεια Uncategorised 6 συμβουλές για την ασφαλή λειτουργία των ανελκυστήρων