Οδηγίες απεγκλωβισμού για Συμβατικό Ανελκυστήρα

Πολλές φορές θα έχετε βρεθεί σε περιστατικό εγκλωβισμού κάποιου ατόμου σε ανελκυστήρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να ειδοποιήσουμε τον διαχειριστή και τον υπέυθυνο συντηρητή τους ανελκυστήρα. Στη συνέχεια δίνονται οδηγίες απεγκλωβισμού για ένα Συμβατικό Ανελκυστήρα.

Πηγαίνουμε στο μηχανοστάσιο:

  • 1η κίνηση: Κατεβάζουμε στη θέση off (0) τον τριφασικό διακόπτη κινήσεως του ανελκυστήρα.
  • 2η κίνηση: Ανασηκώνουμε και κρατάμε (σηκωμένη) την πεταλούδα (χερούλι) της μηχανής, έτσι ώστε να ανοίξουν οι σιαγόνες των φρένων (2α) της μηχανής.
  • 3η κίνηση: Γυρίζουμε το βολάν του κινητήρος που είναι πάνω στον κινητήρα. Μόλις φτάσει στο ύψος του ορόφου η πόρτα ανοίγει αυτόματα (για την κατεύθυνση συμβουλευόμαστε την πινακίδα ανόδου / καθόδου.

Αφού βγει ο εγκλωβισμένος, σηκώνουμε τον τριφασικό διακόπτη (στην περίπτωση που έχουμε διακόπτη ρεύματος).

Ερευνα στις ΗΠΑ

Ερευνα πραγματοποίηθηκε στις HΠA για την συμπεριφορά των ατόμων μέσα στους ανελκυστήρες. Aπό τα 1.000 άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα, το 14% φτιάχνει τα ρούχα του, όταν βρίσκεται με άλλους στο ίδιο ασανσέρ, το 26% ψάχνει για τα κλειδιά του και το 19% κοιτάζει την οροφή του ανελκυστήρα. Aρκετοί είναι αυτοί που πιάνουν κουβέντα για τον καιρό αλλά και για θέματα που αφορούν την επικαιρότητα. Στην Eλλάδα τα πράγματα φαίνεται να είναι διαφορετικά, αφού το 36% ανταλλάσσει βλέμματα με τους συνεπιβάτες του λες και είναι γνωστοί.

Ασφάλεια

1. Aκάλυπτο άνοιγμα θαλάμου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Οι ανελκυστήρες χωρίς θύρες θαλάμου παρουσιάζουν έναν προφανή κίνδυνο για τα άτομα ή τα αντικείμενα που μεταφέρουν και ιδιαίτερα όταν τους χρησιμοποιούν παιδιά.

Ο κίνδυνος είναι η πιθανή παγίδευση μεταξύ του θαλάμου που κινείται και του φρεατίου και είναι ιδιαίτερα αυξημένος όταν οι χρηστές των ανελκυστήρων χειρίζονται ογκώδη εξοπλισμό (αναπηρικές καρέκλες, καροτσάκια μωρών, κ.λπ.).

Τα ατυχήματα αυτής της φύσης οδηγούν τακτικά σε πολύ σοβαρό τραυματισμό και είναι η κύρια πηγή μοιραίων ατυχημάτων.

Η αποτελεσματικότερη λύση είναι η εγκατάσταση θυρών θαλάμου σε όλους τους ανελκυστήρες.

ΠΡΟΤΑΣΗ

Aναβάθμιση όλων των εγκαταστάσεων με τοποθέτηση θυρών θαλάμου.

Οι θύρες θαλάμου αποτρέπουν την κίνηση του αν δεν είναι ερμητικά κλειστές και έτσι δεν υπάρχει ο κίνδυνος ατυχημάτων.

Οι θύρες θαλάμου μπορεί να είναι απλές χειροκίνητες ή αυτόματες.

Στους νεοεγκατεστημένους ανελκυστήρες η τοποθέτηση θυρών θαλάμου είναι υποχρεωτική από τους κανονισμούς.

2. Ενδείξεις Θαλάμου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Ορισμένοι ανελκυστήρες κυρίως παλαιότεροι δεν διαθέτουν βασικές ενδείξεις μέσα στον θάλαμο οι οποίες μπορούν να κάνουν πιο αποτελεσματική και ποιοτική την λειτουργία τους. Υπάρχουν δύο τύποι ενδείξεων στους θαλάμους ανελκυστήρων:

Ένδειξη θέσης θαλάμου: Ενημερώνει με φωτεινό σήμα τους επιβάτες για τον όροφο στον οποίο βρίσκεται.

Eνδειξη κατεύθυνσης θαλάμου: Ενημερώνει με φωτεινό σήμα τους επιβάτες για την κατεύθυνση (πάνω ή κάτω) που κινείται ο θάλαμος σύμφωνα με τις καταχωρημένες κλήσεις στο σύστημα ελέγχου του ανελκυστήρα.

Αυτά τα συστήματα επισήμανσης βοηθούν στην βελτιστοποίηση της ικανότητας μεταφοράς των ανελκυστήρων αλλά και στην ποιοτικότερη λειτουργία τους. Επιπλέον οι πληροφορίες που παρέχονται από τέτοια συστήματα είναι χρήσιμες σε περιπτώσεις εγκλωβισμών.

ΠΡΟΤΑΣΗ

Συνίσταται η τοποθέτηση συστημάτων ενδείξεων θέσης - κατεύθυνσης θαλάμου σε όλους τους ανελκυστήρες.

Η τοποθέτηση τους είναι υποχρεωτική από τους κανονισμούς για τους νέους ανελκυστήρες, σε συνδυασμό με ηχητικό σήμα, αλλά και τους παλαιούς που διαθέτουν θύρες θαλάμου.

3. Κίνδυνος Θραύσης των συρματόσχοινων ανάρτησης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Ο κίνδυνος θραύσης των συρματόσχοινων ανάρτησης του θαλάμου είναι θεωρητικά υπαρκτός.

Ο κίνδυνος αυτός αυξάνεται όταν ο ανελκυστήρας δεν συντηρείται σωστά ή δεν συντηρείται καθόλου.

Για την αποφυγή μιας τέτοιας επικίνδυνης κατάστασης πρέπει όλοι οι ανελκυστήρες να συντηρούνται τακτικά από αρμόδια συνεργεία συντήρησης.

ΠΡΟΤΑΣΗ

Ανάθεση της συντήρησης όλων των ανελκυστήρων σε νόμιμα συνεργεία συντήρησης που διαθέτουν τις απαιτούμενες άδειες του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Έγκαιρη αντικατάσταση των συρματόσχοίνων σύμφωνα με τις υποδείξεις του υπευθύνου συντηρητή.

4. Επανισοστάθμιση Θαλάμου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Tα συστήματα ελέγχου των παλαιότερων εγκαταστάσεων ανελκυστήρων, ιδιαίτερα εκείνων που λειτουργούν με μια ταχύτητα, δεν επιτρέπουν την τέλεια ευθυγράμμιση του δαπέδου του θαλάμου με το επίπεδο του ορόφου.

Αυτό οδηγεί στον κίνδυνο οι επιβάτες να παραπατούν κατά είσοδο ή την έξοδο τους από τον θάλαμο. Αυτός ο κίνδυνος ενισχύεται όσο υψηλότερο ή χαμηλότερο είναι το επίπεδο του θαλάμου από αυτό του ορόφου και είναι ιδιαίτερα μεγάλος για τα ηλικιωμένα και τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Υπάρχουν συστήματα που τροποποιούν τους πίνακες ελέγχου ανελκυστήρων ώστε να υπάρχει απόλυτη ευθυγράμμιση θαλάμου- ορόφου.

ΠΡΟΤΑΣΗ

Βελτίωση των εγκαταστάσεων ανελκυστήρων, τουλάχιστον για έναν ανελκυστήρα ανά κτίριο, στα δημόσια και τα κτίρια που χρησιμοποιούνται από το ευρύ κοινό, ώστε να διαθέτουν σύστημα αυτόματης επανισοστάθμισης (μεταξύ θαλάμου ? ορόφου) ακόμη και με ανοιχτές θύρες.

Το σύστημα αυτό θα διευκολύνει την χρήση των ανελκυστήρων από άτομα με ειδικές ανάγκες και ηλικιωμένους.

5. Χειριστήρια Ανελκυστήρων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Σε πολλούς ανελκυστήρες κυρίως παλαιότερους τα χειριστήρια και τα συστήματα ενδείξεων είναι τοποθετημένα με τέτοιο τρόπο που καθιστούν πολύ δύσκολη ή αδύνατη την χρήση τους από άτομα που χρησιμοποιούν αναπηρικό καροτσάκι αλλά και άτομα με προβλήματα όρασης.

ΠΡΟΤΑΣΗ

Βελτίωση των εγκαταστάσεων ανελκυστήρων, τουλάχιστον για έναν ανελκυστήρα ανά κτίριο, στα δημόσια και τα κτίρια που χρησιμοποιούνται από το ευρύ κοινό, ώστε να διαθέτουν εύκολα προσβάσιμα χειριστήρια.

Συνίσταται η τοποθέτηση κομβίων σε κώδικα BRAILLE για χρήση από άτομα με προβλήματα όρασης.

6. Σύστημα Ασφάλειας αυτόματων θυρών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Η λειτουργία κλεισίματος των αυτόματων θυρών θαλάμου εγκυμονεί κίνδυνο τραυματισμού ως αποτέλεσμα των πλευρικών χτυπημάτων, ιδιαίτερα στα παιδιά, τους ηλικιωμένους και ανάπηρους ανθρώπους.

Στις αυτόματες θύρες ανελκυστήρων πρέπει να υπάρχουν συστήματα αποτελεσματικής προστασίας, είτε ηλεκτρομηχανικά είτε ηλεκτρικά, για να ελαχιστοποιήσουν είτε να αποτρέψουν τον ανωτέρω κίνδυνο.

ΠΡΟΤΑΣΗ

Συνίσταται η τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας στις αυτόματες θύρες ανελκυστήρων όπως φωτοκύτταρα, μηχανισμούς διάγνωσης εμποδίων κ.τ.λ. για την αποφυγή επαφής μεταξύ των κινουμένων θυρών και των χρηστών των ανελκυστήρων.

Το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 81 απαιτεί στις νέες εγκαταστάσεις ανελκυστήρων να τοποθετούνται προστατευτικές συσκευές ενάντια στον κίνδυνο αυτό.

7. Προστασία απο ανεξέλεγκτες κινήσεις καθόδου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Μια σοβαρή βλάβη στον εξοπλισμό ανύψωσης των ανελκυστήρων (αστοχία κινητήριου μηχανισμού, θραύση συρματόσχοινων κτλ) μπορεί να προκαλέσει ξαφνική και ανεξέλεγκτη προς τα κάτω μετατόπιση του θαλάμου με κίνδυνο των σοβαρών ζημιών στην εγκατάσταση και τραυματισμών των επιβατών.

Ο κίνδυνος αυτός αποτρέπεται με την χρήση περιοριστήρα ταχύτητας ο οποίος λειτουργεί ανεξάρτητα από τα μέσα ανάρτησης του θαλάμου.

Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι περιοριστήρων και μηχανισμών αρπαγής: ο στιγμιαίας πέδησης και ο προοδευτικής πέδησης.

ΠΡΟΤΑΣΗ

Τοποθέτηση και έλεγχος καλής λειτουργίας όλων των περιοριστήρων ταχύτητας και των μηχανισμών αρπάγης.

Χρήση των συστημάτων στιγμιαίας πέδησης για βραδυκίνητους ανελκυστήρες με ταχύτητα ως 1 m/sec.

Για ταχύτερους ανελκυστήρες (πάνω από 1 m/sec) επιβάλλεται η χρήση συστημάτων προοδευτικής πέδησης.

8. Σύστημα αμφίδρομης επικοινωνίας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Γενικά, οι ανελκυστήρες είναι εξοπλισμένοι με ένα κουμπί συναγερμού έκτακτης ανάγκης που ενεργοποιεί έναν ακουστικό συναγερμό στο κτίριο.

Αυτά τα συστήματα είναι πολλές φορές ατελέσφορα καθώς ο συναγερμός συχνά δεν γίνεται αντιληπτός. Υπάρχουν συστήματα τηλεπικοινωνιών που επιτρέπουν στους εγκλωβισμένους επιβάτες να επικοινωνήσουν άμεσα με κάποιο κέντρο υπηρεσιών που λειτουργεί 24 ώρες την ημέρα, και το οποίο θα επιτρέπει στους εγκλωβισμένους να μιλήσουν στα κατάλληλα πρόσωπα ώστε να απεγκλωβιστούν στον ελάχιστο δυνατό χρόνο.

ΠΡΟΤΑΣΗ

Συνίσταται η τοποθέτηση συστημάτων αμφίδρομης επικοινωνίας με υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

9. Φρένα Αμιάντου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Στις περισσότερες από τις παλαιότερες εγκαταστάσεις ανελκυστήρων, τα φρένα περιέχουν αμίαντο. Υπάρχει ο κίνδυνος απελευθέρωσης ινών αμιάντου στον αέρα όταν το φρένο λειτουργεί.

Ο κίνδυνος για την υγεία από τον αμίαντο είναι γενικά γνωστός και καλυμμένος από τις πολυάριθμες Ευρωπαϊκές οδηγίες. Συνιστάται οι επενδύσεις φρένων να είναι χωρίς αμίαντο.

Επίσης αμίαντος έχει χρησιμοποιηθεί συχνά στο παρελθόν και σε άλλα τμήματα ανελκυστήρων π.χ. για την πυροπροστασία των θυρών ή στις καλύψεις των ηλεκτρικών εξαρτημάτων.

ΠΡΟΤΑΣΗ

Συστηματική αντικατάσταση των φρένων και όλων των μερών ? εξαρτημάτων των ανελκυστήρων που περιέχουν αμίαντο.

10. Προστασία απο ανεξέλεγκες κινήσεις ανόδου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Μια σοβαρή βλάβη στον κινητήριο μηχανισμό ανύψωσης των ανελκυστήρων έλξεως (με αντίβαρο) μπορεί να προκαλέσει την ανεξέλεγκτη μετατόπιση του θαλάμου προς την άνω απόληξη του φρεατίου με κίνδυνο των σοβαρών ζημιών στην εγκατάσταση και τραυματισμών των επιβατών.

ΠΡΟΤΑΣΗ

Σε περίπτωση αστοχίας των εξαρτημάτων ο ανελκυστήρας πρέπει να διαθέτει τις συσκευές οι οποίες θα αποτρέψουν την ελεύθερη πτώση ή τις ανεξέλεγκτες ανοδικές μετακινήσεις του θαλάμου.

Η συσκευή που αποτρέπει τις κινήσεις αυτές πρέπει να είναι ανεξάρτητη από τα μέσα ανάρτησης του θαλάμου. Συνίσταται η εγκατάσταση και ο έλεγχος καλής λειτουργίας όλων των συσκευών περιοριστήρων ταχύτητας θαλάμου και αρπάγης για την αποτροπή ανεξέλεγκτων κινήσεων ανόδου ? καθόδου.

11. Φωτισμός έκτακτης ανάγκης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος, οι επιβάτες που εγκλωβίζονται στους ανελκυστήρες υπόκεινται σε πρόσθετη ψυχολογική πίεση λόγω του πλήρους σκοταδιού.

Θα έχουν επίσης πρόβλημα στον εντοπισμό του κουμπιού κινδύνου (συναγερμός).

ΠΡΟΤΑΣΗ

Τοποθέτηση συστημάτων εφεδρικού φωτισμού έκτακτης ανάγκης ο οποίος θα τίθεται αυτόματα σε λειτουργία όταν διακοπεί η παροχή κανονικού φωτισμού.

Η τροφοδοσία του εφεδρικού φωτισμού θα πρέπει να διαρκεί τουλάχιστο για μια ώρα.

6 συμβουλές για την ασφαλή λειτουργία των ανελκυστήρων

1. Φροντίστε για τη νόμιμη και ασφαλή λειτουργία του ανελκυστήρα σας.

2. Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά νόμιμο συνεργείο για την εγκατάσταση και συντήρηση του ανελκυστήρα σας, που διαθέτουν τις απαιτούμενες άδειες του Υπουργείου Ανάπτυξης.

3. Φροντίστε ο φορέας που θα χρησιμοποιήσετε για τον έλεγχο του ανελκυστήρα σας, να είναι της δικής σας εμπιστοσύνης και επιλογής (βάση του σχετικού κατάλογου των πιστοποιημένων φορέων ελέγχου) και όχι του συντηρητή.

4. Ελέγχετε ότι η συντήρηση του ανελκυστήρα σας γίνεται πράγματι σε τακτά χρονικά διαστήματα.

5.. Φροντίζετε για την ασφαλή χρήση του ανελκυστήρα από όσους τον χρησιμοποιούν και ιδιαίτερα τα παιδία.

6. Ειδοποιήστε αμέσως τον συντηρητή σας αν παρατηρήσετε κάποιο πρόβλημα στη λειτουργία του ανελκυστήρα.

Ιστορική Εξέλιξη

Ανατρέχοντας στην ιστορία βλέπουμε ότι από αρχαιοτάτων χρόνων ο άνθρωπος είχε την ανάγκη να επινοήσει τρόπους κατακόρυφης ανύψωσης του ιδίου ή των αντικειμένων του, εκμεταλλευόμενος κάθε μορφή ενέργειας που είχε στην διάθεσή του.

Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι ήδη από το 2700 π.Χ. είχαν την ανάγκη να ανυψώνουν τεράστιες πέτρες για την κατασκευή πυραμίδων - ναών και εκμεταλλευόμενοι την θεωρία του επικλινούς επιπέδου κατορθώνουν με τεράστιες τσουλήθρες να μετακινούν σιγά σιγά προς τα πάνω αυτούς τους τεράστιους όγκους.

Η χρήση μηχανών για την ανύψωση φορτίων κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών ξεκινάει τουλάχιστον στη ρωμαϊκή εποχή. Ο Ρωμαίος αρχιτέκτονας και μηχανικός Βετρούβιος περιέγραψε τον 1ο αιώνα π.Χ. ανυψωτικές εξέδρες στις οποίες χρησιμοποιούνταν τροχαλίες και βαρούλκα ή "εργάτες" που κινούνταν με τη μυϊκή δύναμη ανθρώπων ή ζώων ή με τη δύναμη του νερού.

Κατά την διάρκεια του Μεσαίωνα παρουσιάζουν αρκετό ενδιαφέρον διάφορες εικονογραφήσεις που απεικονίζουν τύπους χειροκίνητων ανελκυστήρων. Διάσημος για την ωραιότατη πολυχρωμία του και την εντυπωσιακή απλότητά του είναι ο " ανελκυστήρας με tamburo" που εμφανίζεται σε μια μινιατούρα του 1310, δια μέσου του οποίου μια νέα και φλογερή πυργοδέσποινα ανυψώνει χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία τον αγαπημένό της.

Στο Θιβέτ και στην Ελλάδα (Μετέωρα), οι πρώτοι ανελκυστήρες είχαν την μορφή καλαθιών, με τα οποία μεταφέρονταν άνθρωποι και εμπορεύματα. Τα πρώτα αυτά μέσα μεταφοράς είχαν ένα σοβαρό πρόβλημα. Αν τυχόν έσπαγε το σχοινί, οι μεταφερόμενοι έπεφταν χωρίς καμιά πιθανότητα σωτηρίας και τα εμπορεύματα δεν είχαν καμιά πιθανότητα να φθάσουν στον προορισμό τους.

Η ιστορία του σύγχρονου ανελκυστήρα όπως τον εννοούμε σήμερα και όπως αυτός ορίζεται σαν μια εγκατάσταση που έχει ως σκοπό την κατακόρυφη μεταφορά ανθρώπων και εμπορευμάτων, αποτελούμενος, από έναν θάλαμο που κυλά μεταξύ δύο οδηγών και αναρτημένος σε συρματόσχοινα ή συγκρατημένος από ένα η δύο πιστόνια, αρχίζει στην Νέα Υόρκη το 1853.

Στο Cristal Palace γίνεται μια φανταστική επίδειξη: κάτω από τα βλέμματα εκατοντάδων επισκεπτών, κόβεται το σχοινί της πλατφόρμας ενός ανελκυστήρα, η οποία ωστόσο εξ' αιτίας ενός συστήματος ασφαλείας παραμένει μπλοκαρισμένη πάνω στους οδηγούς χωρίς να πέφτει. Ο εφευρέτης του συστήματος είναι ο Elisha G. Otis ο οποίος για να κάνει πιο πιστευτή την δοκιμή ανέβηκε ο ίδιος πάνω στην πλατφόρμα και παρέμεινε εκεί μέχρι το τέλος της δοκιμής. Αυτός ο ανελκυστήρας θεωρείται ο πρώτος αληθινός, σίγουρος και λειτουργικός ανελκυστήρας και αρχίζει ένας διαρκής αγώνας για την τελειοποίησή του.

Το 1855 κατασκευάζεται ο πρώτος ανελκυστήρας κινούμενος με ατμομηχανή, που έκαιγε κάρβουνα.

Το 1857 εγκαθίσταται στο Broadway στην Νέα Υόρκη ο πρώτος ανελκυστήρας για την χρήση μεταφοράς ατόμων. Η εγκατάσταση αγωγών ατμού στους δρόμους της πόλης επέτρεψε μια πολύ γρήγορη διάδοση των ανελκυστήρων αυτού του τύπου, γιατί πλέον ήταν ανεξάρτητοι από την ύπαρξη ενός ξεχωριστού καζανιού με όλα τα προβλήματα συντήρησης και χρήσης που αυτό συνεπάγεται.

{mospagebreak}

Το 1867 ο Γάλλος Leon Edoux παρουσίασε στο Παρίσι τον πρώτο ανελκυστήρα ο οποίος εκμεταλλευόταν την ενέργεια του νερού υπό πίεση που προερχόταν από το δίκτυο υδροδότησης της πόλης.

Το 1870 λειτούργησαν στην Νέα Υόρκη οι πρώτοι υδραυλικοί ανελκυστήρες στους οποίους η εξέδρα ήταν στερεωμένη σε ένα έμβολο που κινούνταν μέσα σε έναν κύλινδρο βυθισμένο στο έδαφος κάτω από το φρεάτιο και σε βάθος ίσο με το ύψος του φρεατίου. Μια ατμοκίνητη αντλία ασκούσε πίεση στο υγρό, μέσα στον κύλινδρο με συνέπεια την άνοδο της πλατφόρμας. Αργότερα, χρησιμοποιήθηκε ένας συνδυασμός τροχαλιών για τον πολλαπλασιασμό της διαδρομής του οχήματος και τη μείωση της βύθισης του εμβόλου.

Το 1880 ο Γερμανός εφευρέτης Werner von Siemens εισάγει το ηλεκτρικό μοτέρ στην κατασκευή του ανελκυστήρα.

Το 1889 στο κτίριο DEMAREST της Νέας Υόρκης λειτούργησε ο πρώτος ηλεκτρικός ανελκυστήρας με τύμπανο περιέλιξης. Η εισαγωγή του ηλεκτρισμού οδήγησε σε δύο ακόμη εξελίξεις: το 1894 παρουσιάστηκαν τα χειριστήρια με κουμπιά καταργώντας την ανάγκη χειριστών (OTIS) και το 1895 εκτέθηκε στην Αγγλία μια ανυψωτική συσκευή στην οποία η ισχύς παρεχόταν σε μια αυλακωτή τροχαλία στην κορυφή του φρεατίου. Τα βάρη του θαλάμου και του αντίβαρου αρκούσαν για την εξασφάλιση έλξης. Με την κατάργηση των μειονεκτημάτων του τυμπάνου περιέλιξης, ο κινητήριος μηχανισμός έλξης επέτρεψε την κατασκευή υψηλότερων φρεατίων και την επίτευξη μεγαλύτερων ταχυτήτων.

Το 1904 επιτεύχθηκε η λειτουργία χωρίς μειωτήρα, με την άμεση προσαρμογή της κινητήριας τροχαλίας στον άξονα του δρομέα του ηλεκτροκινητήρα και με την καινοτομία αυτή επιτεύχθηκε πρακτικά απεριόριστη ταχύτητα. Μετά την επίλυση των προβλημάτων ασφάλειας, ταχύτητας και ύψους, η προσοχή στράφηκε προς την άνεση και την οικονομία.

Το 1915 παρουσιάστηκε η αποκαλούμενη αυτόματη ισοστάθμιση και επιπλέον, οι πόρτες έγιναν ηλεκτροκίνητες. Με την αύξηση του ύψους των κτιρίων, οι ταχύτητες των ανελκυστήρων αυξήθηκαν ως τα 365 μέτρα ανά λεπτό σε εγκαταστάσεις εξπρές, όπως αυτές που προορίζονταν για τους τελευταίους ορόφους του Empire State Building (1931) και έφτασαν στα 549 μέτρα ανά λεπτό στο John Hancock Center στο Σικάγο το 1970 και 61 μέτρα ανά λεπτό στο κτίριο ?Λιακάδα 60? στο Τόκιο το 1978. Σήμερα οι δυο ταχύτεροι ανελκυστήρες του κόσμου λειτουργούν στο υψηλότερο κτίριο το - Taipei 101 - στην Taipei. Πρόκειται για ένα κτίριο 101 ορόφων και ύψους 508 μέτρων. Οι ανελκυστήρες αυτοί κάνουν μια διαδρομή 382 μέτρων σε 39 δευτερόλεπτα με ταχύτητα 1010 μέτρων ανά λεπτό.

Το εντυπωσιακό είναι ότι διαθέτουν σύστημα ρύθμισης της ατμοσφαιρικής πίεσης μέσα στον θάλαμο. Το τελευταίο μέρος της ιστορίας, που δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, γράφεται καθημερινά ακολουθώντας τα τεράστια άλματα της τεχνολογικής επανάστασης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Ανελκυστήρας για το διάστημα.

Ένας επαναστατικός τρόπος για να μεταβαίνουμε από τη Γη στο διάστημα ο οποίος σχεδιάζεται ήδη από τη NASA. Πρόκειται για ένα διαστημικό ανελκυστήρα, που περιλαμβάνει ένα σύρμα φτιαγμένο από νανοσωλήνες άνθρακα με τη μία του άκρη να συνδέεται σταθερά με μια θαλάσσια πλατφόρμα στον Ειρηνικό ωκεανό, στο ύψος του ισημερινού και το άλλο του άκρο να βρίσκεται στο διάστημα πάνω από τη σύγχρονη γεωστατική τροχιά (σε ύψος 35.800km).

Όσο απίστευτο όμως κι αν ακούγεται, η NASA επιχειρεί την υλοποίησή του διαστημικού ανελκυστήρα με την κατασκευή ενός γιγαντιαίου διαστημικού πύργου. Ισχυρίζονται δε πως μπορούν να κατασκευάσουν μια διάταξη όπου ένα μακρύ ηλεκτροδυναμικό σύρμα θα συνδέει δύο αντικείμενα σε τροχιά και θα επιτρέπει τη μεταφορά ενέργειας από το ένα σώμα στο άλλο με σκοπό την κίνηση ενός διαστημικού σκάφους χωρίς καύσιμα. (http://www.spaceelevator.com)

kleemann

logo

Βρίσκεστε εδώ: Home Ασφαλεια Uncategorised