ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2011 – 30.09.2011

Κιλκίς, 25/11/2011

Η KLEEMANN HELLAS A.B.E.E. ανακοινώνει ότι τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 01.01.2011 – 30.09.2011 θα δημοσιευτούν στην εφημερίδα «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ» την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2011.

Τα Στοιχεία και Πληροφορίες καθώς και Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01.2011 - 30.09.2011 θα είναι την ίδια ημέρα διαθέσιμα στην εταιρική ιστοσελίδα της Εταιρείας www.kleemann.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. www.ase.gr.

kleemann

logo

Βρίσκεστε εδώ: Home Υπηρεσιες Συντήρηση ΝΕΑ